Tjänster

Vår affärsidé

DEMEK är lego leverantör av maskinbearbetade detaljer. Vi arbetar med moderna maskiner, hög flexibilitet, modern cam teknik och hög kompetens nära kunden med helhetslösningar från ritning till färdigprodukt.

Vi skall främst arbeta med detaljer som har hög förädlingsgrad från prototyper till mellanstora serier.

 

 

Certifierade

Scandinavian Business Certification har beviljat oss certifiering för ISO 9001 och ISO 14001.
sbcert